Meer as 10 wense:


As u meer as 10 kinders se wense wil kies op een slag, kontak Anja/Anri by 012 460 9272/3/4 of marketing@cmrn.co.za

More than 10 wishes:


If you would like to fulfil more than 10 children’s wishes at once, please contact Anja/Anri on 012 460 9272/3/4 or marketing@cmrn.co.za

Warmbad children's wishes

TERAPIE SESSIES KAN OP 2 MANIERE GESKENK WORD:

1. Voeg dit by ‘n kind se geskenk (Let daarop dat terapie donasies soms nie vir hierdie spesifieke kind gebruik sal word nie – maar vir enige getraumatiseerde kind wat dit sou benodig, vanuit die Red-‘n-Kind fonds)OF
2. Borg slegs terapie sessie/s (1 sessie kos R300, kursus van 10 sessies is R3000)

*Hierdie bydraes is opsioneel- maar lewensbelangrik...hierdie is ‘n geskenk waarby ‘n getraumatiseerde kind sal baat vir ‘n LEEFTYD.

THERAPY SESSIONS CAN BE SPONSORED IN 2 WAYS:

1. Add it to a child’s gift/ wish (Please be aware that therapy donations may sometimes not be used for this specific child, but for any traumatised child in need thereof, allocated from the Save-A-Child fund), OR
2. Sponsor only therapy session/s (1 session = R300, course of 10 sessions costs R3000)

*This is optional, but to a traumatised child will be a gift that will last a LIFETIME. Sponsor a therapy session today.